Väster Tuna 1
Vastertuna1
Öppet för beställningar i Väster Tuna 1

Här kan fastighetsägare i Bäck, Floda by och Trollebo samt Bältarbo, Gallsbo, Hinsbo, Murbo, Spraxkya och Vallsta beställa fiberanslutning till Borlänge Energi Stadsnät. Beställ direkt online med mobilt bank-ID eller ladda ned och skicka in ett pappersavtal. Välkommen till Borlängebornas eget fibernät!
gray Beställning 44 st 36%
gray Ansluten 36 st 30%
Möjliga anslutningar: 122 st

Modernisera ditt hus

En optisk fiberkabel direkt in i huset är framtidens teknologi för kommunikationer. Den känner inga begränsningar och kommer att ersätta de gamla kopparnäten för Internet, telefoni och kabel-tv. Allt i en fiber Supersnabbt Internet, telefoni, HDTV, filmer, underhållning, hemarbete, datatjänster, sociala nätverk, backup med mera. Det är valfrihetens bredband där en mängd levera...

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du? I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt. Vi anslute...