Lennheden verksamhetsområde VA
Skärpta allmänna råd - fiberinstallationer

Fiberinstallationer skjuts på framtiden.

Ny tjänst: Smart Sommarstuga

Borlänge Stadsnät lanserar nu i samarbete med Kalejdo tjänsten "Smart Sommarstuga".
Vill du komma fram till en varm och upplyst stuga istället för en kall och mörk? Med vår tjänst Smart Sommarstuga kan du övervaka och styra stugan när du inte är på plats. I tjänsten ingår ett startpaket, som du sedan kan komplettera och bygga ut efter eget behov och önskemål.

Bredbandshandboken

Tycker du det är svårt att välja tjänster? Bredbandshandboken hjälper dig välja vilken hastighet som kan passa för just dig och dina behov. Här hittar du också bra tips och råd kring nätverk och hur du går tillväga för att själv utföra felsökning.

Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).
#inlineditbutton