Hoppa direkt till innehåll
hus_utantext

Bygg med fiber från början

Fullt ös ända in i vardagsrummet

Anslutningen till stadsnätet är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investe­ring du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den. Stadsnätet ger obegränsad kapacitet för framtiden.

ICT-infrastruktur hela vägen

Vi bygger en viktig kommunägd infra­struktur till nytta för alla i regionen. På den här fiberinfrastrukturen kan vi bära fram olika tjänsteleverantörer och en mångfald med prestandakrävande tjänster till regionens invånare och företag.

Öppet nät med full valfrihet

Den monopolistiska tiden är förbi - en ny folkrörelse är på frammarsch som kräver valfrihet i näten. Allmännyttan, Hyresgästföreningen och Stadsnätsföreningen föreskriver öppna nät där människorna själva ska kunna göra sina egna val. Inlåsningseffekterna i Stadsnätet är eliminerade. Dels beroende på att Borlänge Stadsnät inte har antagit rollen som tjänsteleverantör utan istället bara ansvarar för transporten av tjänsterna.

Enkelt för fastighetsägarna

Stadsnätet levererar en komplett plattform för TV, telefoni och internet. Det innebär att byggare och fastighetsägare inte behöver välja något utbud till slutkonsumenten. De är idag fullt medvetna om de olika kommunikationsalternativen och förstår vilket värde de genererar.

Stadsnät kopplas samman

Vi är inte ensamma om att bygga Stadsnät. Ser man det ur ett regionalt eller nationellt perspektiv är stadsnäten den sista länken i en ny regional öppen nätstruktur. Vi tillsammans med andra stadsnät bygger supersnabba motorvägar som knyter samman människor och verksamheter.
De öppna stadsnäten håller på att förändra bredbandskartan i syfte att ge användarna det de mest vill ha: hög prestanda och valfrihet.