Väster Tuna etapp 2
Dags för Stadsnät till Väster Tuna 2!

Just nu pågår planering för utbyggnaden av Stadsnätet 2021-2022. Ert område är ett av de Fokusområden som får tillgång till riktigt snabbt och stabilt bredband via fiber från Borlänge Energi.
Här kan fastighetsägare i Väster Tuna beställa fiberanslutning till Borlänge Energi Stadsnät. Beställ direkt online med mobilt bank-ID eller ladda ned och skicka in ett pappersavtal.
Intresse Intresse 3 st 3%
Beställning Beställning 56 st 50%
Ansluten Ansluten 3 st 3%
Möjliga anslutningar: 111 st

Modernisera ditt hus

En optisk fiberkabel direkt in i huset är den moderna teknologin för kommunikationer. Den känner inga begränsningar och ersätter de gamla kopparnäten för Internet, telefoni och kabel-TV. Allt i en fiber Supersnabbt Internet, telefoni, HDTV, filmer, underhållning, hemarbete, datatjänster, sociala nätverk, backup med mera. Det är valfrihetens bredband där en mängd leverantörer ...

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du? I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt. (I kampanjer...