Hoppa direkt till innehåll

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du?

  1. Vi gräver och anlägger fibernät fram till husgrunden samt ombesörjer håltagning i yttervägg.
    Du som fastighetsägare ansvarar för att informera om egna ledningar, rör etc. som finns på tomten.
  2. Vi ansluter med fiberkabel och monterar fiberkonvertern (cpe) inom två meters radie från hålet i ytterväggen.
  3. Fastighetsägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av uttaget.
  4. Vi återställer på fastigheten till befintligt skick.