box3

Paket

Kategori är Paket, grupperad på tjänsteleverantör
TH1NG - Via fiber, Övriga telefonitjänster
475 kr/mån ex. moms
Engångsavgift
500 kr
Bindningstid
Ingen
Uppsägningstid
3 månader
TH1NG - Via fiber, Övriga telefonitjänster
849 kr/mån ex. moms
Engångsavgift
500 kr
Bindningstid
Ingen
Uppsägningstid
3 månader