Vad kostar det?

Att projektera, gräva, dra fiber och ansluta innebär stora investeringar i infrastruktur. Därför blir det alldeles för dyrt att bygga ut stadsnätet till villor en och en. Det måste göras effektivt och rationellt för att det ska bli ekonomiskt intressant.
Anslutningsavgift fiberanslutning villa privat gäller fr.o.m. 2019-01-01
Efteranslutning i redan utbyggt område 25 000 kr eller 750 kr/mån i 36 mån
Priserna avser privatpersoner och är inklusive moms.
Du betalar en anslutningsavgift/aktiveringskostnad och därefter en månatlig nätavgift för tillgången till stadsnätet.
Optoskyddsrör (tomslang) måste finnas från husvägg till aktivt fiberskåp i stadsnätet. Leveranstid 6-8 veckor.

Anslutningen är en engångsinvestering

Fastighetsanslutningen är en engångskostnad. Alla fastighetsägare betalar en anslutningsavgift för sin "garageuppfart" till det nya snabba nätverket. Det är en investering för framtiden som dessutom höjer fastighetens värde.
Priset inkluderar utbyggnad av fibernätet, grävning och förläggning av kanalisation (tomslang) fram till tomtgräns, samt fiberblåsning och installation av mediakonverter (CPE). Beställaren bekostar och ansvarar själv för grävning och förläggning av kanalisation på egen tomt samt håltagning, det ingår ej i anslutningsavgiften. Läs här om hur det går till.

Tjänster till låga priser

Som användare av nätet, köper du dina tjänster direkt från de olika tjänsteleverantörerna. Eftersom det råder fri konkurrens i nätet så pressas priserna ner. På sikt kan du tjäna igen din investering genom att du kan sänka dina driftkostnader för bredbandstjänster.